Yeni Lisans ve Vize Talimatları

Lisans İşlemleri

Lisans başvuruları il/ilçe spor müdürlüklerine yapılacaktır. Lisans çıkarmak için istenen belgeler şunlardır:

 • Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya engeli olmadığına dair yazılı sağlık beyanı (Ek-1)
 • 18 yaşından küçükler için veli/vasi yazılı izin belgesi (Ek-2) (E-devlet üzerinden düzenlenebilir.)
 • Ferdi lisans için 2 adet güncel vesikalık fotoğraf
 • Kulüp lisansı için 3 adet güncel vesikalık fotoğraf
 • Kulüp lisansı için kulüpten alınan ve sporcunun kulüple ilişkisini gösteren belge (Ek-3)

Vize İşlemleri

Sporcuların briç faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmesi için ilgili sezonda vizeli lisanslarının olması gerekir. Vize işlemleri il/ilçe spor müdürlükleri tarafından yapılır. Vize işlemleri sırasında istenen belgeler şunlardır:

 • Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya engeli olmadığına dair yazılı sağlık beyanı (Ek-1)
 • Vize ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

2021 Yılı Vize Ücretleri

Ferdi Vize: 71.5 TL

Kulüp Vizesi: 143 TL

Engelli Vizesi: 12 TL

16-25 Yaş Arası: 12 TL

16 Yaş Altı: Ücretsiz

Banka Bilgileri

Hesap Adı: Türkiye Briç Federasyonu Başkanlığı

Ziraat Bankası Beylikbağı Şubesi TR 45 0001 0027 1679 5373 1550 03 IBAN numaralı (Şube Kodu: 2716, Hesap No: 79537315-5003)

Lisans Dönüşüm İşlemleri

Bireysel lisans ve kulüp lisansı dönüşümleri il/ilçe spor müdürlükleri tarafından yapılır. İlk defa ferdi lisans çıkaran sporcular hiç beklemeksizin ferdi lisanslarını kulüp lisansına dönüştürebilirler. Kulüp lisansı çıkarmak için lisans işlemlerinde yer alan evraklar ile başvuru yapılır. Kulüp lisansına sahip sporcular, müsabakalara katılmış olsalar dahi kulübün muvafakati (Ek-4) ile veya muvafakati yoksa muvafakat bedelini (87 TL) ödemek şartıyla, kulüp lisanslarını ferdi lisansa dönüştürebilirler. Kulüp lisansını ferdi lisansa dönüştürdükten sonra lisansını tekrar kulüp lisansına dönüştürmek isteyen sporcular, o sezon bitmeden dönüşüm işlemi gerçekleştiremezler.

Transfer İşlemleri

Kulübünden muvafakat belgesi (Ek-4) alan sporcular, transfer yapacağı sezonda milli yarışmalar ve milli takım seçmeleri hariç resmi yarışmalarda fiilen mevcut kulübünü temsil etmediğine dair il müdürlüğü ve federasyondan onaylı taahhütname (Ek-5) vermesi ve transfer eden kulüp ile sözleşme (Ek-6) imzalaması şartıyla her zaman transfer olabilir. Muvafakat bedeli (87 TL) mevcut kulübe ödenir. Kulüp lisansının o sezon için vize edilmiş olması ve sporcunun takım kadrosunda yer alması transfer olmasına engel değildir. (Fiilen maça çıkmamış olması gerekir.)

Bu durumda il/ilçe spor müdürlüklerine aşağıdaki evraklar ile başvurulur:

 • 18 yaşından küçük olanlar için veli/vasi belgesi
 • Muvafakat belgesi (Ek-4)
 • Taahhütname (Ek-5)

Sporcu; mevcut kulübünden muvafakat belgesi almadan ya da ferdi lisansa dönüşüm işlemi yapıp yeni sezonu beklemeden transfer işlemi yapamaz. Ancak, kulübün iki sezon üst üste ilgili spor dalı faaliyetlerine katılmaması veya kulüp lisansının iki sezon üst üste vize edilmemesi halinde, transfer yapacağı sezonda milli yarışmalar ve milli takım seçmeleri hariç resmi yarışmalarda fiilen mevcut kulübünü temsil etmediğine dair il müdürlüğü ve federasyondan onaylı taahhütname (Ek-5) vermesi, il müdürlüğünden ilişiksiz belgesi alması ve transfer eden kulüp ile sözleşme (Ek-6) imzalaması şartıyla transfer işlemi gerçekleştirebilir. Bu durumda mevcut kulübün muvafakati aranmaz ve mevcut kulübe muvafakat bedeli ödenmez.

Kulübün muvafakati olmadan gerçekleştirilecek transferde aşağıdaki belgeler istenir:

 • 18 yaşından küçük olanlar için veli/vasi belgesi
 • Taahhütname (Ek-5)
 • İlişiksiz Belgesi

Diğer istisnai transfer işlemleri ile ilgili Türkiye Briç Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatına ulaşmak için tıklayınız. (https://shgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/78393Sicil,Lisans,Vize%20ve%20Transfer%20Talimat%C4%B1.pdf)


İlgili Belgeler

Ek-1 Saglik_beyan

Ek-2 Veli-Vasi İzin Belgesi

Ek-3 Sporcunun Kulüple İlişkisini Gösteren Belge

Ek-4 Spor Kulübü Muvafakat Belgesi

Ek-5 Taahhütname

Ek-6 Transfer Sözleşmesi