Yeni Kulüp Açma

KULÜP AÇILMASI VE BRANŞ İLAVESİ HAKKINDAKİ HUSUSLAR:

Yeni Kulüp açmak ve mevcut kulübe branş ekleme işi için bulunulan ilin ………..Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Söz konusu başvurular için gerekli hususlar aşağıda belirtilmiş olup, tüm bilgi ve formlar ekte yer almaktadır:

YENİ KULÜP KURULURKEN İSTENİLEN BELGELER

1) Kulüp tüzüğünün mevzuata uygun olduğuna ilişkin Valilik yazısı ile kulüp tüzüğünün tasdikli örneği.

2) Spor kulübü kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları tarafından kuruluyor ise ilgili kurum veya kuruluşların kulübün kuruluşuna ilişkin vereceği izin yazısı.

3) Tescil taahhütnamesi ( 2 adet ) daktilo veya bilgisayar ile doldurulacak.( Form Ek-1 ve Ek-6)

4) Bilgi formu. Daktilo veya Bilgisayar ile doldurulacak. .( Form Ek-2)

5) En az 7 kişilik üye listesi ( kurucu üyelerin dışında )

6) Seçilen kulüp renkleri ve ayırıcı işareti hakkında valilikten alınan izin yazısı.

7) Kulübün faaliyet göstereceği yerin tapusu veya yapılan kontrat fotokopisi ya da tesisten alınan resmi yazı.(Tesis tahsis yazısı.)

8) Yeni tescil olacak kulübün adı , forma rengi , açılacak branşların isimleri karar defterinde belirtilecektir. (Karar Defterinin tasdikli fotokopisi ) .( Form Ek-3)

9) Kulüpte görev yapacak antrenörlerin ( açılacak her branş için ) antrenör belgelerinin ( normal spor kulüpleri için en az 2. ve ihtisas spor kulüpleri için en az 3. kademe ve üstü ) ve antrenörlerle yapılan sözleşmelerin fotokopisi. .( Form Ek-4)

10) Kulüp banka hesap numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi ile vergi numarası

SPOR DALI İLAVESİ VEYA İPTALİNDE İSTENİLEN BELGELER

1) Spor dalı ilavesi veya değişikliğine ait kulüp yönetim kurulu kararı. ( Karar Defterinin tasdikli fotokopisi ) .( Form Ek-5)

2) Faaliyet gösterecek spor dalında çalışmaların yürütüleceği tesis hakkında bilgi.

3) Kulüpte görev yapacak antrenörlerin ( açılacak her branş için ) antrenör belgelerinin ( normal spor kulüpleri için en az 2. ve ihtisas spor kulüpleri için en az 3. kademe ve üstü ) ve antrenörlerle yapılan sözleşmelerin fotokopisi. .( Form Ek-4)

4) Bilgi formu. Daktilo veya Bilgisayar ile doldurulacak.

5) Spor dalı iptalinde sadece kulüp yönetim kurulu kararı yeterlidir.

EKLER:

Ek-1) SPOR KULÜPLERİ TESCİL TAAHHÜTNAMESİ
Ek-2) SPOR KULÜPLERİ BİLGİ FORMU
Ek-3) TESCİL KARAR DEFTERİ
Ek-4) ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ
Ek-5) BRANŞ İLAVE KARAR DEFTERİ
Ek-6) KULÜP TESCİL BAŞVURU DİLEKÇESİ