TBF Genel Kurul Duyurusu

Türkiye Briç Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu 02.11.2021 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2.toplantı 03.11.2021 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Toplantı yeri daha sonra ilan edilecektir.
Genel kurulda oy hakkı bulunan kulüplerin delege çağrı yazıları adreslerine postalanmıştır. Delegelere ilişkin evrakların en son 30 Eylül 2021 saat 17:00’a kadar federasyona ulaşmış olması gerekmektedir. Kulüplerin yönetim kurulunun kararı ile yetki verilen delegelere ilişkin Delege Bilgi Formu/Formları’nı doldurulup, kaşeli/mühürlü ve imzalı olarak yönetim kurulu kararının fotokopisi ile federasyona göndermesi gerekmektedir. Delege formu göndermeyen, delege formu imzasız veya mühürsüz olan kulüpler ile yönetim kurulu kararının fotokopisini göndermemiş olan kulüplerin başvuruları geçersiz kabul edilecektir.
Oy hakkı bulunan kulüplerin listesi için buraya tıklayın.
Delege Bilgi Formunu WORD (docx) formatında indirmek için buraya tıklayın.
Delege Bilgi Formunu PDF  formatında indirmek için buraya tıklayın.