Dopingle Mücadele


Dopingle mücadele amacıyla kurulan Uluslararası ve Ulusal kuruluşlar yanısıra ilgili dökümanlar aşağıda belirtilmiştir:

KURULUŞLAR

Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA)
Spor Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
 Türkiye Doping Kontrol Merkezi Başkanlığı
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu

DÖKÜMANLAR

Türkiye Dopingle Mücadele Talimat-2015
Doping Kontrolü Talimatı
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standart-2015
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Talimatı
Yasak Olan Madde ve Yöntemler Listesi (1 Ocak 2015)
2018 Yılı yasaklılar listesi