Ana Statü Değişiklikleri – 2018 Mali Genel Kurul

Mali Genel Kurul’da Ana Statü’nün 7. ve 9. maddeleri Genel Kurul delegelerinin oy birliği ile değiştirilmiştir. Değişiklikler resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Değişiklikler ile federasyonumuz Genel Kurul delegelerinin belirlenmesinde daha adil ve  AKTİF Briç Spor kulüplerinin daha fazla temsil edilmesini amaçlamıştır.

Bu amaçla 7. madde de yapılan değişiklik ile:

  1. Faal olmayan milli sporcu delege hakkı beş’ten bir’e düşürülmüştür.
  2. Faal olmayan hakem delege hakkı beşten bire düşürülmüştür.
  3. Faal olmayan antrenör delege hakkı beşten bire düşürülmüştür.
  4. Federasyon faaliyetlerine son 2 yıl aktif katılım (Türkiye Kulüplerarası şampiyonası bölge elemelerine katılmış veya simultane turnuva düzenlemiş olmak)  göstermiş  olan kulüplerden son şampiyonada son 32 takım arasına girenlere 1 delege hakkı verilir. Ayrıca ilk üç takıma sırasıyla 3, 2 ve 1  ilave delege hakkı verilir.
  5. Son genel kurul ile yeni genel kurul karar tarihi arasında düzenlenen simultane turnuvaların 1/3’üne katılan ve son iki yıl aktif  olan (Türkiye Kulüplerarası şampiyonası bölge elemelerine katılmış veya simultane turnuva düzenlemiş olmak) kulüplere 1 delege hakkı.
  6. Eğer 6. maddede 125’den az delege dağıtılırsa kalan delegeler 1/3 simultaneye katılan kulüplere toplam masa sayısına göre  en büyük kulüpten en küçüğe doğru 125 delege tamamlanan kadar dağıtılır

Örnekler :

 1. Birinci yıl kulüpler şampiyonası katılmayan ve hiç simultane düzenlemeyen bir kulüp ikinci yıl şampiyon olsa bile delege hakkı yoktur. (Eskiden de bu şekilde idi)
 2. Birinci yıl kulüpler şampiyonasına katılmamış ancak 1 tane simultane düzenlemiş bir kulüp ikinci yıl hiç simultane düzenlemese dahi kulüplerarası şampiyona katılıp 1. olursa 4 delege hakkı kazanır. (eskiden kazanamıyordu)
 3. Bir kulüp 1. yıl ve 2. yıl kulüplerarası şampiyonaya katılmasa dahi simultane turnuvaların 1/3’üne katılırsa en az 1 delege, masa adedine göre belki de 2 delege hakkı kazanır. (Eskiden delege hakkı yoktu)
 4. Bir kulüp 1. yıl kulüplerarasına katılıp birinci olsa, 2. yıl kulüplerasına katılıp gruplarda elense ve iki yıl boyunca hiç simultane düzenlemedi ise delege hakkı olmaz.

Bu değişiklik ile birlikte simultane turnuvaların “TBF faaliyeti” olarak kabul edildiği açıktır. Bilindiği üzere TBF faaliyeti olan turnuvlarda lisansı ve geçerli vizesi olmayan oyuncu oynatılamaz. Simultane turnuvalarda oynayacak sporcuların minimum “TEMEL VİZE” yaptırmaları gereklidir. Uygulamanın başlangıç tarihi ayrıca açıklanacaktır. Kulüplerimizin sporcuları uyarmaları önemle rica olunur.

9. maddede yapılan değişiklik çerçeve statüde yapılan değişikliğin ana statümüze yansıtılmasıdır. Bundan böyle başkan adayları para yatırmak ve delegelerden imza toplamak zorunda değildir. Başkan adaylarında aranan şartlar ilgili maddelerde belirtilmiştir.


Mali Genel Kurulda kabul edilen değişiklikler:

ESKİ HALİ YENİ HALİ
Madde 7 – Bölüm 2
e) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu. e) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla, açık milli olmuş  sporculardan kura ile belirlenecek en fazla bir üye.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye. f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla bir üye.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye. g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla bir üye.
ğ) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Genel kurul kararının alındığı tarih itibariyle tamamlanmış son şampiyonanın Türkiye final grubuna katılan kulüplerden;

a) Finalist iki kulübe beşer üye,

b) Yarı finalist iki kulübe dörder üye,

c) Çeyrek finalist dört kulübe üçer üye,

ç) İlk sekize giremeyen kulüplerin her birinden ikişer üye,

2) Genel kurul kararının alındığı tarih itibariyle tamamlanmış son şampiyonanın eleme müsabakalarına katılıp Türkiye final grubuna katılma hakkı kazanamayan kulüplerin her birinden birer üye.

ğ) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Genel kurul kararının alındığı tarih itibariyle tamamlanmış son Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasının final grubuna katılan kulüplerden;

a) 1 ile 32. Arasında derece elde eden kulüplere 1’er üye

b) Birinci olan kulübe 3 ilave üye,

c) İkinci olan kulübe 2 ilave üye,

d) Üçüncü olan kulübe 1 ilave üye,

2) Bir önceki  genel kurul tarihi ile genel kurul kararının alındığı gün arasında düzenlenen Federasyon faaliyet programında yer alan simultane yarışmalarının en az 1/3’üne katılan kulüplere toplam 125 üye.

a) 1/3’üne katılan her kulübe 1 üye.

b)  Toplam kulüp sayısı 125’in altında olursa, artan sayı kadar üye, toplam masa sayısı  en çok olan kulüpten en az olan kulübe doğru ilave 1’er tane verilerek dağıtılır.

 


 

ESKİ HALİ YENİ HALİ
Madde 9
(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük, ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı,

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,

d) Adaylık başvuru ücret makbuzu,

e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.

(2) Madde boş bırakılmıştır.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük, ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı,

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,