Üniversite Kurulu

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ÜNİVERSİTE KURULU

İbrahim Yökaş

Başkan

iyokas@hotmail.com

Bergün M. Bingül

İcra / Üye

bergunmeric@gmail.com

Gültekin Soylu

İcra / Üye

gsoylu@akdeniz.edu.tr

Mert Özcan

İcra / Üye

mertozcan@trakya.edu.tr

Abdurrahman Özçelik

İcra / Üye

abozcelik@ogu.edu.tr

İlknur Meriç

Koordinatör

532 387 4971

İlknurmeric@yahoo.com

Gültekin Soylu

Akdeniz Üniversitesi

gsoylu@akdeniz.edu.tr

Neval Okan

Anadolu Üniversitesi

nokan@anadolu.edu.tr

Ziya Aksoy

Ertuğ Erdağ

Balıkesir Üniversitesi

zaksoy@balıkesir.edu.tr

ertug.erdag@gmail.com

Zafer Şengüler

Bilkent Üniversitesi

zafersenguler@yahoo.com.tr

Tezcan Şen

Boğaziçi Üniversitesi

sentezcan@gmail.com

Nurettin Şen

Bülent Ecevit Üniversitesi

nurettinsen@mynet.com

Merter Kapulu Boybek

Çukurova Üniversitesi

merterboybek@gmail.com

Işın Kandemir

Ege Üniversitesi

kandemir98@gmail.com

Sabit Duman

İnönü Üniversitesi

sabitduman@gmail.com

Coşkun Kesgin

İstanbul Üniversitesi

cosgunkesgin@gmail.com

Murat Özer

Altuğ Göbekli

İTÜ

a.muratozer@gmail.com

agobekli90@gmail.com

Numan Bakar

Kocaeli Üniversitesi

numanbakar@gmail.com

Ata Aydın

Koç Üniversitesi

ataaydin@ku.edu.tr

Mesut Turan

Marmara Üniversitesi

zmesutturan@hotmail.com

Fikret Ak

Mersin Üniversitesi

fikoak@gmail.com

Güray Ünver

Muğla Üniversitesi

gurayunver@gmail.com

Rafet Akdeniz

Namık Kemal Üniversitesi

rakdeniz@nku.edu.tr

Ali Uçar

ODTÜ

aliucar1987@hotmail.com

Ahmet Rıfat Şahin

19 Mayıs Üniversitesi

ahmetrifats@gmail.com

Abdurrahman Özçelik

Osmangazi Üniversitesi

abozcelik@ogu.edu.tr

Süleyman Kolata

Sabancı Üniversitesi

atalok55@hotmail.com

Metin Çengel

Sakarya Üniversitesi

cengel@sakarya.edu.tr

Sungur Gürel

Siirt Üniversitesi

s.gurel@siirt.edu.tr

Mert Özcan

Trakya Üniversitesi

mertozcan@trakya.edu.tr