2018 Mali Genel Kurul Dokümanlar ve Raporlar

2018 Mali Genel Kurul ile ilgili yayınlanan dokümanlara aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz :

 

2018 Mali Genel Kurul Güncellenen Delege Listesi Onay Tarihi:01.11.2018
01.10.2018 – 31.12.2019 Arası Tahmini Bütçe Onay Tarihi:01.11.2018
2020 Yılı Tahmini Bütçe Onay Tarihi:01.11.2018
2018 Yılı Gelir/Gider Hesabı (01.01.2018-30.09.2018) Onay Tarihi:25.10.2018
2017 Yılı Gelir/Gider Hesabı (01.01.2017-31.12.2017) Onay Tarihi:25.10.2018
2016 Yılı Gelir/Gider Hesabı (01.09.2016-31.12.2016) Onay Tarihi:25.10.2018
2018 Yılı Bilanço Onay Tarihi:25.10.2018
2017 Yılı Bilanço Onay Tarihi:25.10.2018
2016 Yılı Bilanço Onay Tarihi:25.10.2018
2018 Yılı Denetim Kurulu Raporu (01.01.2018-30.09.2018) Onay Tarihi:25.10.2018
2017 Yılı Denetim Kurulu Raporu (01.01.2017-31.12.2017) Onay Tarihi:25.10.2018
2016 Yılı Denetim Kurulu Raporu (01.09.2016-31.12.2016) Onay Tarihi:25.10.2018
GEÇİCİ DELEGE LİSTESİ Onay Tarihi:17.10.2018
ÇAĞRI VE GÜNDEM Onay Tarihi:17.10.2018