TBF Denetim Raporları ve Mali Tablolar

Mizan ve Gelir – Gider Tabloları

01.01.2019-30.09.2019 Muavin Mizanı

01.01.2018-31.12.2018 Muavin Mizanı

01.01.2017-31.12.2017 Gelir Gider Tablosu

01.09.2016-31.12.2016 Gelir Gider Tablosu

Denetim Raporları

01.01.2019-30.09.2019 Denetleme Raporu

01.01.2018-30.09.2018 Denetleme Raporu

01.10.2018-31.12.2018 Denetleme Raporu

01.01.2017-31.12.2017 Denetleme Raporu

01.09.2016-31.12.2016 Denetleme Raporu

Daha eski dönemlere ait tablolara buraya tıklayarak SGM sayfasından ulaşabilirsiniz.