Üniversite Kurulu

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ÜNİVERSİTE KURULU

İbrahim Yökaş

Başkan

iyokas@hotmail.com

Bergün M. Bingül

İcra / Üye

bergunmeric@gmail.com

Gültekin Soylu

İcra / Üye

gsoylu@akdeniz.edu.tr

Mert Özcan

İcra / Üye

mertozcan@trakya.edu.tr

Özgür Göksel

İcra/Üye

goxelozgur@gmail.com

İlknur Meriç

Koordinatör

532 387 4971

ilknurmeric@yahoo.com

Yiğit Çeçen

Akdeniz Üniversitesi

ycecen@akdeniz.edu.tr

Neval Okan

Anadolu Üniversitesi

nokan@anadolu.edu.tr

Ertuğ Erdağ

Balıkesir Üniversitesi

ertug.erdag@gmail.com

Zafer Şengüler

Bilkent Üniversitesi

zafersenguler@yahoo.com.tr

Tezcan Şen

Boğaziçi Üniversitesi

sentezcan@gmail.com

Nurettin Şen

Bülent Ecevit Üniver.

nurettinsen@mynet.com

Merter Kapulu Boybek

Çukurova Üniversitesi

merterboybek@gmail.com

Deniz Ünalan

Ege Üniversitesi

denizgs90@gmail.com

Sabit Duman

İnönü Üniversitesi

sabitduman@gmail.com

Coşkun Kesgin

İstanbul Üniversitesi

coskunkesgin@gmail.com

Murat Özer

İTÜ

a.muratozer@gmail.com

Numan Bakar

Kocaeli Üniversitesi

numanbakar@gmail.com

Ata Aydın

Koç Üniversitesi

Mesut Turan

Marmara Üniversitesi

zmesutturan@hotmail.com

İpek Başarır

Marmara Üniversitesi

basarir_ipek@yahoo.com

Fikret Ak

Mersin Üniversitesi

fikoak@gmail.com

Güray Ünver

Muğla Üniversitesi

gurayunver@gmail.com

Rafet Akdeniz

Namık Kemal Üniver.

rakdeniz@nku.edu.tr

Ali Uçar

ODTÜ

aliucar1987@hotmail.com

Ahmet Rıfat Şahin

19 Mayıs Üniversitesi

ahmetrifats@gmail.com

Abdurrahman Özçelik

Osmangazi Üniversitesi

abozcelik@ogu.edu.tr

Coşkun Kesgin

Sabancı Üniversitesi

coskunkesgin@gmail.com

Metin Çengel

Sakarya Üniversitesi

cengel@sakarya.edu

Mert Özcan

Trakya Üniversitesi

mertozcan@trakya.edu.tr

Pervin Aniş

Uludağ Üniversitesi

pervin@uludag.edu.tr